Spotkania z psychologiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że  w dniach:

 • 02.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00
 • 09.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00
 • 23.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędą się spotkania z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Czytaj dalej

XL Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję, że XL SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 05 września 2014 r. tj. piątek , o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXIX/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 9. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Bogusławice, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Alojzemu Bartoszewskiemu) .
 10. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Bogusławice, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Krzysztofowi Berentowi).
 11. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Brdów, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Ferdynandowi Junkiert).
 12. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Kiejsze, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Pani Beacie Strzeleckiej).
 13. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Osówie, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Michałowi Pałubińskiemu).
 14. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Stypin Lucynowo, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Pani Beacie Mazurek).
 15. Zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
  Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
  w roku 2013.
 16. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w okresie od dnia
  01 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 roku.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski

Zostań Królową!

Zostań Królową!

1 sierpnia rusza druga edycja konkursu Królowa Mleka

logoW porównaniu z poprzednimi wyborami szansa na zdobycie korony znacznie wzrosła. Tym razem wybrana zostanie bowiem nie tylko  Królowa Mleka na 2015 rok, ale także – to nowość! – dwie Księżniczki Mleka. Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba eventów z udziałem Królowej rośnie w tak szybkim tempie, że – chcąc wywiązać się ze wszystkich zobowiązań – zdecydowano, iż Królowa potrzebuje wsparcia.  Czytaj dalej

arrWITAM SERDECZNIE MIASTA, POWIATY I GMINY oraz Instytucje Otoczenia Biznesu, działające na terenie SUBREGIONU KONIŃSKIEGO, KOLSKIEGO, SŁUPECKIEGO I TURECKIEGO

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Pana Prezesa Krzysztofa Gubańskiego – mam OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ poinformowania Państwa o podpisaniu w dniu 23 lipca 2014r. naszej drugiej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej umowie nasza instytucja, jako jedyna w tej naszej Wielkopolsce Wschodniej, ma możliwość wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez udzielanie dwóch produktów pożyczki JEREMIE_2 na BARDZO ATRAKCYJNYCH warunkach. Wnioski o pożyczkę można już składać do naszej instytucji od 28 lipca br.
Pozwoliłam sobie na zebranie najistotniejszych ogólnych informacji o ww produktach, mając jednocześnie OGROMNĄ nadzieję na rozpowszechnianie tej informacji wśród przedsiębiorców  i osób planujących otworzyć działalność gospodarczą na terenach naszych gmin, powiatów i miast z ww subregionów. Czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

W  ramach  działań  z  zakresu  monitoringu  zagrożeń  przekazujemy  treść  ostrzeżenia
meteorologicznego nr 53 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 30.07.2014 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia:Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 30.07.2014 r. do godz. 03:00 dnia 31.07.2014 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów do 40 mm, wiatr w porywach do 80 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:80%.
Uwagi: Do godziny 20.00 dnia 29.07.2014 r. obowiązuje Ostrzeżenie nr 49 wydane o godzinie 09.05 dnia 27.07.2014

XXXIX Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XXXIX SESJA RADY GMINY BABIAK  odbędzie się w dniu  01 sierpnia 2014 r. tj. piątek, o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babiaku (sala ślubów) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXVIII/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
 6.   Wnioski i zapytania radnych.
 7.  Wprowadzenie zmian w Uchwale nr XIX/126/12 Rady Gminy Babiak z dnia  27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak.
 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 9. 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Babiak.